KU välkomnar ny medarbetare!

 

 Jakob Backlund arbetar fr.o.m. den 1.9.2018 som vikarierande ungdomsansvarig på KU. Jakob har en treårig grundutbildning inom ungdoms- och fritidsinstruktion från FKF i Vasa och är ämneslärare i historia, religion och livsåskådningskunskap. Vi önskar Jakob varmt välkommen och ber om välsignelse för tiden på KU!

 

 

 

 

 

Alaric  Mård arbetar fr.o.m. den 1.10.2018 som teolog vid KU. Alaric befinner som bäst i slutskedet av sina teologistudier och kommer i KU:s regi att jobba med bland annat utåtriktat ungdomsarbete och lägerplanering. Vi önskar Alaric varmt välkommen och ber om Guds välsignelse för tiden på KU!

 

 

Vi tackar varmt för Sabina Wallis arbete som ungdomsansvarig under det gångna året och Ville Kavilos insats under våren och önskar dem Guds välsignelse för fortsatta utmaningar!