• Bli medlem 

    i KU

    Är du under 25 år kan du bl.a. få rabatt på Sommarlägret

     

     

     

KU välkomnar ny vikarie för ungdomsarbetet!

Jakob Backlund arbetar fr.o.m. den 1.9.2018 som vikarierande ungdomsansvarig på KU. Jakob har en treårig grundutbildning inom ungdoms- och fritidsinstruktion från FKF i Vasa och är ämneslärare i historia, religion och livsåskådningskunskap. Vi önskar Jakob varmt välkommen och ber om välsignelse för tiden på KU!

Vi tackar varmt för Sabina Wallis arbete som ungdomsansvarig under det gångna året och Ville Kavilos insats under våren och önskar dem Guds välsignelse för fortsatta utmaningar!