Förbundet Kyrkans Ungdom har ett nära samarbete med Finska Missionssällskapet och har i många år haft avtalsmissionärer. Bland dem kan nämnas förbundets tidigare verksamhetsledare Stefan och Pia Myrskog som arbetade i Venezuela, May och Anders Wikström som arbetade på Cypern med tv-kanalen Sat-7, Malin och Rune Lindblom som arbetade i Jerusalem och Ann-Katrin och Tor-Erik Store som arbetade i Senegal.

 

Anna-Lena Särs är nu Kyrkans Ungdoms avtalsmissionär. Anna-Lena välsignades till misionsarbetet på missionsfesten sommaren 2014 och åkte därefter ut till Senegal där hon nu jobba med ungdomsarbetet och arbetet bland tonåringar. Var gärna med och stöd Anna-Lena både ekonomiskt och i bön. 

 

Du hittar Finska Missionssällskapet på adressen www.mission.fi