• Bli medlem 

    i KU

    Är du under 25 år kan du bl.a. få rabatt på Sommarlägret

     

     

     

Varmt tack!

Vi vill från Förbundets sida rikta ett varmt tack till alla som medverkade under sommarlägret i Pieksämäki! Vi är ödmjukt tacksamma för de många frivilliga krafter som ställde upp för att skapa ett fantastiskt läger!

Nästa år hålls lägret den 23 – 28.7.2019 i Pieksämäki. Pricka in datumet i era kalendrar. 
Nästa år i Pieksämäki!