Kommande samlingar i KU-kretsarna

 

20.1 Lördagssamling på prästgården i Sibbo kl 18. Patrik Frisk m.fl.

20.1 Musikcafé i Kyrkhemmet i Bennäs kl. 19.

20-21.1 K-möten i Kronoby.

Lö kl 16 Bibelsamtal & sångstund (väckelsesånger), Leon Jansson m.fl.
Lö kl 17.30 Matbit
Lö kl 19 Kvällsmöte. Sixten & Linnea Ekstrand, Marcus Henricson, Paletten m.fl.
Sö kl 10 Högmässa. Sixten Ekstrand, KU:s blåsorkester m.fl.
Sö kl 11 Lunch i församlingshemmet

3.2 Kvällsmässa komponerad av Hans Häggblom, i Pedersöre kyrka kl 19. Servering.

13.2 Fastlagslunch i Nykarleby församlingshem kl 11-13.

17.2 Musikcafé i Kyrkhemmet i Bennäs kl 19. Thomas Enlund m.fl.

17.2 Lördagssamling i Norra Paipis bykyrka kl 18. Patrik Frisk m.fl.

17-18.2 K-möten i Nedervetil

Lö kl 16 Seminarium med Niklas Wallis i fh. Barnprogram med BarnOas.
Lö kl 17.30 Saltbit
Lö kl 18.30 K-möte i fh med Niklas Wallis, Kungens ungar och Kyrkokören. Barnprogram med BarnOas.
Lö kl 20 Servering och samvaro

Sö kl 9-10 Söndagsfrukost i fh
Sö kl 10 Högmässa i kyrkan. Niklas Wallis, Sonja Smedjebacka, KU:s blåsorkester, Ingmar Byskata. Söndagsskola i fh.

17.3 Musikcafé i Kyrkhemmet i Bennäs kl 19.

17-18.3 Möteshelg i Karleby med Medad Birungi.

18.3 Gemenskapskväll i Nedervetil förs.h. kl 18. Olle Rosenqvist, Eivor & Nisse Johansson m.fl.

 

ÅRSMÖTEN

18.2 Solf-Sundomkretsens årsmöte i Solf förs.hem kl 16. Efter årsmötet Samtalscafé med Siv Lundström i prästgården kl 18.

18.2 Nykarlebykretsens årsmöte i Nkby förs.hem kl 19.15, efter kvällsgudstjänsten.

18.2 Korsholms Kristliga Ungdomsförenings årsmöte i Sockenstugan kl. 12.

18.2 Pedersörekretsens årsmöte i Kyrkostrands förs.hem kl 11.30 efter gudstjänsten.

--------

 

Unga vuxna helg

på Pörkenäs 6–8.4.18

”It’s complicated – Visa mig vägen”
Fredrik Kass m.fl.


Arr: Förb. KU och Frontline

 

--------

 

KU:s Sommardagar

i Jakobstad 9–10.6.2018

 

--------

 

Kyrkhelg Syd

i Södra Haga kyrka

9–11.3.2018

Håkan Sunnliden, Johan Candelin m.fl.

 

--------

KU50-kampanjen

Bli en månadsgivare!

KU behöver regelbundna understödjare för att kunna fylla sin uppgift, att väcka och fördjupa tron på Jesus. Vi söker nu 50 nya regelbundna månadsgivare! Är du en av dem? Kom med i arbetet för Guds rike! 
Så här blir du en av månadsgivarna i KU50 - kampanjen.

1. Välj en månatlig summa och lägg in den som en återkommande betalning i din internetbank eller på banken. 
2. Skicka ett SMS åt verksamhetsledaren på numret 0500 736 088 och skriv ”KU50” i meddelandet. Du förblir en anonym givare men vi kan följa med antalet nya månadsgivare så vi vet när vi nått vår målsättning på 50 nya månadsgivare.