Kommande samlingar i KU-kretsarna

 

16.2 Musikcafé i Kyrkhemmet i Bennäs kl 19. Solveig Salomäki m.fl.

16-17.2. K-möten i Nedervetil. Medv. bl.a. Marika Björkgren-Thylin och Ronny Thylin. Mässan Människa - kom fram!

Lö kl 17 ”Att bry sig om andra som livsstil” i fh med Marika Björkgren-Thylin.
Lö kl 18 Middag i fh.
Lö kl 19 Människa – kom fram! i kyrkan. Ronny Thylin, Anders Store.
Sö kl 9 Frukost till förmån för missionen.
Sö kl 10 Gudstjänst. R. Thylin, A. Store.

Nedervetilkretsens årsmöte i fh efter gudstjänsten.

Församlingsträff lö 16.2 kl. 16.00-18.00 i Solfs församlingshem  med besök av Benjamin Sandell och lärjungaskolan Transform från Petrus församling. Tema: "Guds närvaro i ditt liv". Servering.

Anslutande 19.00 förböns- och lovsångskväll i kyrkan. Benjamin Sandell, Transform och Tor-Erik Store.

Sö 17.2 Högmässa med Benjamin Sandell och Tor-Erik Store, kyrkkaffe.

5.3 Fastlagslunch i Nykarleby församlingshem kl 11-13.

9.3 Musikcafé i Kyrkhemmet i Bennäs kl 19. Frank Berger m.fl..

9.3 Lördagssamling i Norra Paipis bykyrka kl 18.

10. 3 Kronobykretsens årsmöte i Kronoby församlingshem kl 18.

6.4 Sibbokretsens årsmöte i prästgården kl 18.

13.4 Musikcafé i Kyrkhemmet i Bennäs kl 19.

11-12.5 Möteshelg med Eskil Hofverberg i Kyrkostrands församlingshem.

 

 

--------

 

Årsmöten

17.2 Pedersörekretsens årsmöte i Kyrkostrands förs.hem kl 11.15 efter gudstjänsten.

24.2 Nykarlebykretsens årsmöte i Nkby förs.hem kl 19.15 efter kvällsgudstjänsten.

10. 3 Kronobykretsens årsmöte i Kronoby församlingshem kl 18.

 

--------

 

KU:s Seniordag i Terjärv 

19.3.2019

Medv. Jukka Sandvik m.fl.

 

--------

 

Kyrkhelg Syd

29-31.3.2019 i Månsas kyrka

”De troendes gemenskap”

Bibelstudier, föreläsningar, seminarier, lovsång, barn- och ungdomsprogram, festmässa. Bokförsäljning.
Medv. biskop Hanss Jensons (Lettland), Leif Nummela, Daniel Björk, Timo Pöyhönen m.fl.
Värdförsamling: Petrus http://petrusforsamling.net

 

--------

 

Awake

Distriktssamling för ungdomar i Kyrkostrands församlingshem 6.4.2019 med start kl 15.
Undervisning, lovsång, bön, workshoppar, servering, varm gemenskap.
Medverkande: Mirjam Stenlund, Maria Forsblom, Maria Stratton, m.fl.

Arr. Pedersöre och Esse förs., KU och SLEF

 

--------

 

KVINNOWEEKEND

på Alskat 5–6.4.2019

Tema: Förnöjsamhet

Yvonne Terlinden m.fl.

 

--------

 

Unga vuxna helg på Pörkenäs 

10–12.5.2019

Community

Medv. Kjell och Marica Enlund m.fl.

Arr. Förb. KU, Frontline

 

--------

 

KU:s Sommardagar

i Nedervetil 8–9.6.2019

 

--------

 

Midsummer på Pörkenäs

21–22.6.2019

Humming People (No) m.fl.

Talare: Viktor Asplund

 

--------

 

KU50-kampanjen

Bli en månadsgivare!

KU behöver regelbundna understödjare för att kunna fylla sin uppgift, att väcka och fördjupa tron på Jesus. Vi söker nu 50 nya regelbundna månadsgivare! Är du en av dem? Kom med i arbetet för Guds rike! 
Så här blir du en av månadsgivarna i KU50 - kampanjen.

1. Välj en månatlig summa och lägg in den som en återkommande betalning i din internetbank eller på banken. 
2. Skicka ett SMS åt verksamhetsledaren på numret 0500 736 088 och skriv ”KU50” i meddelandet. Du förblir en anonym givare men vi kan följa med antalet nya månadsgivare så vi vet när vi nått vår målsättning på 50 nya månadsgivare.