Kommande samlingar i KU-kretsarna

 

9.12 Julgröt och julbasar i Karleby i församlingshemmet på Kyrkbacken cirka kl 11 (efter högmässan). På basaren säljs traditionella julbakverk och julgodis samt julprydnader i alla dess former. Intäkterna från försäljningen går till förbundet, donationer till försäljning mottags från kl. 9 samma dag. Arr. Karlebykretsen

16.12 Julmusik i Nedervetil kyrka kl 19. Kyrkokören dir. Sonja Smedjebacka, KU:s blåsorkester dir. Ingmar Byskata, Damkören dir. Anna-Carin Lindbäck-Haals, Skolkören dir. Frejvid Granbacka. Solist Gunnel Nybyggar. ÖT:s lucia med tärnor medverkar.

22.12 Julkonsert i sockenkyrkan i Karleby kl 19. KU:s blåsorkester, Paletten dir. Ingmar Byskata..

24.12 Julbön i Öja bykyrka kl 12.

27.12 Julkaffe i Öja bykyrka kl 19.

27.12 Julfest i Kyrkoby församlingshem i Sibbo kl 19.

31.12 Nyårsbön med nattvard i Pedersöre kyrka kl 20. Nyårsvaka med servering och program kl 21 i Kyrkostrands församlingshem.

4.1 Julgröt i Sundom prästgård kl 18. Program för hela familjen. Anmälan till E-S Beukelman, 044-906 7822, senast 2.1.

5.1 Trettondagsfest i Nykarleby församlingshem kl 18. Alaric Mård m.fl.

19.1 Musikcafé i Kyrkhemmet i Bennäs kl 19.

 

--------

 

KVINNOWEEKEND

på Alskat 5–6.4.2019

Tema: Förnöjsamhet

Yvonne Terlinden m.fl.

 

--------

 

Kyrkhelg Syd

29-31.3.2019 i Månsas kyrka

”De troendes gemenskap”
Medv. Biskop Hans Jenssons m.fl.

 

--------

 

KU50-kampanjen

Bli en månadsgivare!

KU behöver regelbundna understödjare för att kunna fylla sin uppgift, att väcka och fördjupa tron på Jesus. Vi söker nu 50 nya regelbundna månadsgivare! Är du en av dem? Kom med i arbetet för Guds rike! 
Så här blir du en av månadsgivarna i KU50 - kampanjen.

1. Välj en månatlig summa och lägg in den som en återkommande betalning i din internetbank eller på banken. 
2. Skicka ett SMS åt verksamhetsledaren på numret 0500 736 088 och skriv ”KU50” i meddelandet. Du förblir en anonym givare men vi kan följa med antalet nya månadsgivare så vi vet när vi nått vår målsättning på 50 nya månadsgivare.